KW PSP - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Koordynatorzy projektu "Firefighters Plus" w Polsce:

  • st. bryg. Robert Klonowski, Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu, tel. 61 2220290, mail: ffpluskwpsp@gmail.com
  • st. kpt. Alicja Borucka - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu, Wojewódzki Koordynator Prewencji Społecznej, tel. 61 2220291, mail: ffpluskwpsp@gmail.com

Więcej informacji o zespole projektowym i autorskim znajdziesz w poniższej prezentacji:

WPROWADZENIE

Projekt opracowany przez: